Оферта

Публічний договір купівлі-продажу товару

За цим Договором ФОП Пилаєв Максим Олександрович — Продавець, з однієї сторони, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти — Покупець, з іншої сторони, надалі разом — Сторони, уклали цей Публічний договір купівлі-продажи товару (надалі — “Договір” або “Публічний договір”), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені на сайті: https://www.goodserv.org.ua (надалі – “Сайт” або “Інтернет-магазин”).

Продавець, що здійснює продаж Товарів за допомогою Інтернет-магазину та Покупець, при придбанні Товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках Інтернет-магазину, приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. Загальні положення

1.1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Сайту у відповідному розділі кнопки “Підтвердити замовлення”, означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець), згідно чинного законодавства, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.

1. 2.Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа підприємець). При повній згоді з Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки Товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.

1.3. Умови пропозиції (оферти) щодо укладання цього публічного Договору, так само як і умови публічного Договору, є однаковими для всіх Покупців.

1.4. Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку “Підтвердити замовлення”, яким Покупець надає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару та надіслане Продавцем Покупцю автоматичне електронне повідомлення про обробку Замовлення на Товар та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.

1.5. Укладання цього публічного Договору (акцепт Покупцем оферти Продавця) вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов цього публічного Договору без виключень, в тому числі істотних умов, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.

2. Терміни і визначення

За винятком, якщо контекстом вимагається інше, терміни з великої літери, що використовуються у цьому Договорі, мають наступні значення:

“АКЦЕПТ” означає надання Покупцем повної і безумовної згоди на пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Сайті, шляхом додавання його у віртуальний кошик та відправлення Замовлення;

“ВЛАСНИК ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ” означає ФОП Пилаєв Максим Олександрович

“ДОВІРЕНА ОСОБА ПОКУПЦЯ” або “Отримувач Товару” означає будь-яку дієздатну особу, що визначена Покупцем у відповідному Замовленні на Товар в якості отримувача Товару та яка діє від імені та в інтересах Покупця;

“ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ” означає публічний договір, зразок якого розміщений на Сайті і застосування якого є обов’язковим для Продавця, що містить пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Сайті, спрямовану невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям;

“ЗАМОВЛЕННЯ” або “ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ” означає належно оформлену та розміщену на Сайті заявку Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю;

“ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН” означає сторінку в мережі Інтернет за адресою https://www.goodserv.org.ua, що створена для представлення та реалізації Товару шляхом вчинення електронного правочину;

“ПЕРЕВІЗНИК” означає кур’єрська компанія або служба поштових відправлень, яка здійснює доставку Товару від Продавця Покупцю.

“ПРОДАВЕЦЬ” означає ФОП Пилаєв Максим Олександрович

“ПОКУПЕЦЬ” означає будь-яку дієздатну особу, що, в порядку, передбаченому цим Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення та придбала товари та/або послуги, які пропонуються до продажу та/або надаються до продажу за допомогою засобів дистанційного зв’язку в Інтернет-магазині;

“ТОВАР” або “ТОВАРИ” означає товар (товари) та/або послуги, які пропонуються до продажу та/або надаються до продажу за допомогою засобів дистанційного зв’язку в Інтернет-магазині;

“УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК” означає особу, яка уповноважена та має право вчиняти від імені Продавця юридично значимі дії та приймати на себе визначені цим Договором та законодавством України обов’язки;

“ДЕНЬ” означає календарний день за григоріанським календарем;

“НЕГАЙНО” означає протягом одного робочого дня;

“РОБОЧИЙ ДЕНЬ” означає будь-який день, крім вихідних та будь-яких святкових та неробочих днів, встановлених чинним законодавством України в м. Києві;

Всі посилання на час означають місцевий час у м. Київ, Україна — UTC/GMT+2 год.

Всі інші терміни, що окремо не визначені в цьому Договорі, сприймаються і тлумачяться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету цього Договору.

3. Предмет договору

3.1. В порядку та на умовах, встановлених цим Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обраний останнім Товар згідно Замовлення, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

3.2. Право власності на Товар переходить до Покупця або Отримувача Товару в момент вручення (передачі) Товару і за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

3.3. Покупець зобов’язаний самостійно ознайомитися з умовами цього Договору і Продавець не зобов’язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору крім як публікації його на Сайті.

3.4. Власник Інтернет-магазину залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати цей Договір без будь-якого спеціального повідомлення третіх осіб. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору.

4. Замовлення товару та порядок ухвалення договору

4.1. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає в Інтернет-магазині наявний, запропонований до продажу Товар та натискає кнопку «Додати до кошика» та самостійно заповнює і направляє Продавцю форму “Оформити замовлення”, в якій, зокрема, обов’язково вказує своє прізвище, ім’я та по-батькові, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, обраний спосіб оплати, обраний спосіб та бажане місце доставки Товару, прізвище та ім’я Отримувача Товару.

4.2. Після заповнення форми “Оформити замовлення”, Покупець обов’язково уважно ознайомлюється з усіма умовами цього Договору і, у випадку Акцепту цих умов в повному обсязі – натискає кнопку «Підтвердити замовлення», що вважається фактом направлення Покупцем відповідного Замовлення на обраний Товар, а також беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов цього Договору.

4.3. Натисканням на кнопку «Підтвердити замовлення» Покупець підтверджує, що він повідомлений Продавцем про місцезнаходження та режим роботи Інтернет-магазину Продавця, про Товар (зокрема ціну, основні характеристики та споживчі властивості Товару, гарантійний строк на Товар), умови оплати і доставки Товару, порядок прийняття претензій, тощо.

4.4. Натисканням на кнопку «Підтвердити замовлення» Покупець підтверджує, що він в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог законодавства України одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого вибору Товару.

4.5. Строк обробки Продавцем Замовлення на Товар становить до 3 (трьох) робочих днів з дати оформлення Покупцем Замовлення. В разі, якщо Замовлення на Товар було направлене Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого робочого дня після вихідного або святкового дня.

4.6. Протягом строку, встановленого п. 4.5 цього Договору, Продавець зобов’язується:

4.6.1. підтвердити наявність Товару та присвоїти Замовленню порядковий номер;

4.6.2. направити на адресу електронної пошти, вказану Покупцем у Замовленні на Товар, про обробку цього Замовлення на Товар, в якому вказується порядковий номер цього Замовлення на Товар, присвоєний Продавцем.

4.7. Продавець має право відхилити Замовлення в разі фактичної відсутності Товару на складі, шляхом надсилання електронного повідомлення, або інформування по телефону Покупця. В такому випадку права і обов’язки Сторін, пов’язані з продажем, доставкою і передачею замовленого Товару Покупцю і оплатою його Продавцю передбачені даною офертою, припиняються, а вартість Товару, оплачена Покупцем банківською картою онлайн, повертається на карту, з якої була проведена оплата.

4.8. Продавець докладає максимум зусиль для надання інформації про Товар якомога точніше. Однак, з технічних причин не виключені ситуації, при яких інформація може містити неточності або виглядати неповною. Тому Продавець залишає за собою право виправляти помилки, змінювати або оновлювати інформацію про Товари в будь-який час.

4.9. З огляду на специфіку візуального відображення різних Товарів на екрані монітора (екрані мобільного пристрою), деякі кольори можуть відрізнятися від кольорів реальних зразків.

4.10. Для підтвердження Замовлення з Покупцем може зв’язуватися оператор Call-центру, який уточнює деталі Замовлення, дату і час доставки. У разі неотримання (неможливості отримання) підтвердження від Покупця Продавець має право скасувати таке Замовлення.

5. Права та обов’язки сторін 

5.1. Покупець зобов’язаний:

5.1.1. надавати Продавцеві повну та достовірну інформацію щодо своїх даних;

5.1.2. ознайомитись з інформацією про Товар, а також із вартістю та способами доставки Товару на Сайті;

5.1.3. в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, оплатити і прийняти замовлений Товар;

5.1.4. при отриманні Товару у Перевізника, впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки;

5.1.5. протягом гарантійного строку зберігати відповідний розрахунковий документ (квитанцію, товарний чи касовий чек), що підтверджує продаж Товару;

5.1.6. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

5.2. Покупець має право:

5.2.1. вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;

5.2.2. відмовитися від прийняття та оплати неякісного чи некомплектного Товару або Товару, що не відповідає направленому Замовленню на цей Товар;

5.2.3. здійснювати інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

5.3. Продавець зобов’язаний:

5.3.1. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар, а також його вартість шляхом розміщення цієї інформації на Сайті;

5.3.2. на умовах, встановлених Договором, передати Товар Перевізнику згідно з вибраним зразком на відповідній сторінці Сайту, оформленим Замовленням і умовами Договору;

5.3.3. перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі.

5.4. Продавець має право:

5.4.1. вимагати від Покупця виконання зобов’язань, покладених на нього, згідно умов цього Договору;

5.4.2. в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору, а також змінювати або припинити дію цього Договору. Така зміна або призупинення дії цього Договору не поширюється на здійснені до таких змін замовлення, які були прийняті до виконання.

6. Ціна договору. Порядок оплати товару

6.1. Ціна на Товар вказана на Сайті в валюті UAH (українська гривня) та USD (долар США) за одиницю Товару згідно з установленим прейскурантом. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів поміщених у віртуальний кошик та ціни доставки за межами України. Ціни в UAH не включають ціну на доставку по Україні і визначаються тарифами перевезника.

6.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару і тарифи на доставку до моменту оформлення Замовлення без попередження Покупця.

6.3. Остаточною є ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті при безготівковому розрахунку банківською картою, або ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті на момент отримання Покупцем номера рахунку при оплаті за допомогою платіжних терміналів, або ціна, зазначена в виставленому рахунку.

6.4. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури Товару.

6.5. Розрахунки між Сторонами щодо умов цього Договору здійснюються у доларах США, або національній валюті України одним із зазначених способів:

6.5.1. шляхом безготівкового розрахунку на Сайті Інтернет-магазину Продавця;

6.5.2. через сплату накладеного платежу Перевізнику.

6.6. Датою оплати Покупцем вартості Товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

6.7. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару, вважається односторонньою відмовою Покупця від цього Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання цього Договору.

7. Доставка товару. Перехід права власності на товар

7.1. Доставка Товару здійснюється через Перевізника наступними способами:

7.1.1. в будь-які країни світу службою поштового відправлення за рахунок Покупця;

7.1.2. по Україні кур’єрською службою (тип доставки «склад-склад») за рахунок Покупця;

7.2. Продавець має передати Товар Перевізнику не пізніше 20 (двадцяти) робочих днів з моменту оплати Товару Покупцем.

7.3. Продавець не несе відповідальності за строки доставки Товару Перевізником.

7.4. З моменту передачі Продавцем Товару Перевізнику відповідальність за Товар несе Перевізник.

7.5. У разі затримки передачі Товару Продавцем Перевізнику, термін передачі може бути продовжений на строк до десяти робочих днів, за умови завчасного повідомлення продавцем Покупця про затримку шляхом подання відповідного повідомлення на електронну пошту Покупця або за телефоном, вказаним Покупцем. Таке подовження термінів не є порушенням зобов’язання за Договором.

7.6. Товар передається Перевізнику в належним чином упакованому вигляді.

7.7. Право власності на Товар переходить до Покупця або Отримувача Товару виключно за умови 100 (сто) % оплати вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених цим Договором;

7.8. У разі відсутності Покупця або Отримувача Товару за адресою вказаною Покупцем, право власності на Товар переходить до Перевізника і Перевізник розпоряджається Товаром згідно з правилами перевізника.

Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Товару, Покупець може з’ясувати за контактними даними.

8. Гарантійні умови

8.1. Продавець надає гарантію на відсутності в Товарі заводських дефектів і повну комплектність згідно з описом Товару.

8.2. У разі виявлення Покупцем виробничих недоліків, які виникли з вини виробника Товару, Покупець в порядку та в строки, встановлені законодавством України, має право, на свій розсуд, вимагати від Продавця:

8.3.1. припинення дії Договору і повернення сплаченої за Товар грошової суми;

8.3.2. заміни на такий самий Товар

8.3.3. безоплатне усунення недоліків.

9. Повернення та заміна товару

10. Відповідальність сторін

10.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством України.

10.2. Продавець не несе відповідальності за дії третіх осіб (спеціалістів у сфері інформаційних технологій, платіжних систем, Перевізників).

10.3. Продавець не зберігає інформацію про банківські реквізити Покупця, а отже Продавець не несе відповідальності за їх розповсюдження.

11. Конфіденційність. Захист персональних даних

11.1. Будь-яка інформація, яка міститься в цьому Договорі та яка отримується Сторонами в процесі його виконання, є конфіденційною (згідно Додатку №1 “Політика конфіденційності”), та не розкривається третім особам без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків, що не вимагають письмової згоди на це від іншої Сторони, а саме у випадку, якщо таке розкриття здійснюється на виконання цього Договору або передбачене законодавством України.

12. Форс-мажорні обставини

12.1. Сторона звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком Форс-мажорних обставин, що виникли після підписання цього Договору. Сторона, що посилається на Форс-мажорні обставини, повинна довести, що:

12.1.1. Форс-мажорні обставини знаходяться поза контролем Сторони;

12.1.2. настання таких обставин неможливо було передбачити при укладенні Договору;

12.1.3. така Сторона після настання Форс-мажорних обставин не могла їх уникнути та подолати, і Форс-мажорні обставини не обумовлені діями (бездіяльністю) іншої Сторони.

12.2. Звільнення від відповідальності стосується тільки зобов’язань, виконанню яких прямо перешкоджають Форс-мажорні обставини, і таке звільнення діє тільки протягом строку, поки тривають такі Форс-мажорні обставини. Форс-мажорні обставини не є підставою для звільнення від відповідальності за порушення виконання платіжних (грошових) зобов’язань за цим Договором.

12.3. Сторона, що не може виконувати свої зобов’язання внаслідок Форс-мажорних обставин, негайно після настання таких обставин, але не більше ніж протягом 3 (трьох) робочих днів, повідомляє іншу Сторону в письмовій формі про такі обставини. Наявність та тривалість Форс-мажорних обставин має бути підтверджена документом, який видається відповідним Органом. Сторона яка посилається на Форс-мажорні обставини повинна надати оригінал такого документу протилежній Стороні протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів після настання таких обставин.

12.4. Якщо Форс-мажорні обставини тривають більше 3 (трьох) місяців або, як обґрунтовано можна очікувати, триватимуть більше 3 (трьох) місяців, або якщо Форс-мажорні обставини виникли через прийняття нового законодавства, то Сторони негайно починають переговори та погоджують внесення змін до цього Договору, що необхідні для забезпечення Сторонам можливості продовжити виконувати свої зобов’язання за цим Договором у спосіб, що як найточніше відображає їх первісні наміри.

13. Порядок вирішення спорів

13.1. Всі спори, що виникають між Покупцем та Продавцем стосовно здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за Договором можуть бути урегульовані за вимогою однієї зі Сторін шляхом переговорів, мирових угoд і т.п. Спір, не урегульований шляхом переговорів, вирішується в суді за місцем перебування відповідача відповідно до чинного законодавства України.

14. Прикінцеві положення

14.1. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання цього публічного Договору, так само як і зміна умов Договору може бути здійснена Продавцем в будь-який момент без додаткового попередження Покупця.

14.2. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

14.3. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою.